Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương lần thứ XXX, khóa 2020-2025 (ngày 18,19/2/2020)