Khuyến cáo phòng chống bệnh do nCoV ở nơi làm việc (dành cho người lao động và sử dụng lao động)

Khuyến cáo phòng chống bệnh do nCoV ở nơi làm việc (dành cho người lao động và sử dụng lao động) 
Nguồn: TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC SỨC KHỎE TRUNG ƯƠNG - BỘ Y TẾ

Các tin khác