Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 24/7/2018, Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham gia của 78 cổ đông.
Nghị quyết và Biên bản họp đại hội
Một số hình ảnh trong Đại hội


Các tin khác