CBTT Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký tập trung trên UPCOM tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày đăng: 18/06/2019 09:20

Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Vetvaco xin thông báo đến Quý Cổ đông ngày chốt danh sách cổ đông, với các thông tin chi tiết như sau:
 • Tên Tổ chức phát hành (tên đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO
 • Trụ sở chính: Km 18 Quốc lộ 32, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội
 • Điện thoại: 024 3386 1337                                            Fax: 024 3386 1799
 • Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 3.600.000 cổ phiếu
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0500237656 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/02/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 17/08/2015.
 • Ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký: ngày 18/6/2019
 • Mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký tập trung, phục vụ việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM) tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Sau khi chốt danh sách cổ đông, Công ty tiếp tục hoàn tất các thủ tục khác để lưu ký, đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch UPCOM tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
 • Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Vetvaco
 • Địa chỉ: Km 18 Quốc lộ 32, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội
 • Điện thoại: 024 3386 1337                                            Fax: 024 3386 1799
Thông báo này được công bố trên Website Công ty và thay thế cho việc gửi tài liệu bằng văn bản đến từng cổ đông Công ty.
Trân trọng thông báo để Quý Cổ đông được biết./.

Các tin khác