Thông báo về việc thay đổi hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày đăng: 08/07/2021 07:48

Thông báo về việc thay đổi hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco.
Tải tài liệu tại đây
Hình thức họp: trực tuyến thông qua phần mềm Zoom.
Link: https://zoom.us/j/99890186560?pwd=QzFSempBOFdLYWpNeGxwbDVveVVnQT09
Mã cuộc họp (Meeting ID): 998 9018 6560
Mật khẩu (Passcode): dh2021

Các tin khác