Dây chuyền phối trộn, san chia vắc-xin LMLM và san chia vắc-xin Dại đạt chứng nhận GMP-WHO

Ngày 18/3/2019, Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chính thức cấp giấy chứng nhận cho Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO về việc đạt yêu cầu “Thực hành tốt sản xuất thuốc”, “ Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc” và “ Thực hành tốt bảo quản thuốc” theo Khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới đối với Dây chuyền phối trộn, san chia vắc-xin Lở mồm long móng và san chia vắc-xin Dại.

Các tin khác