Clip giới thiệu công ty VETVACO

Video clip giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO