Kỷ niệm 62 năm thành lập công ty

Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương VETVACO tổ chức kỷ niệm 62 năm thành lập công ty và Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ (08/03)