BIỆN PHÁP CHỐNG VẮC-XIN AFTOPOR VÀ AFTOVAX GIẢ TẠI VIỆT NAM

Từ ngày 01/01/2019, Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO và Công ty BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH bắt đầu triển khai thực hiện các biện pháp chống lại vắc-xin Aftopor và Aftovax giả tại Việt Nam 

Các tin khác