VẮC-XIN AFTOPOR

Thành phần:
- Kháng nguyên: Vi-rút Lở Mồm Long Móng vô hoạt có chứa một hoặc nhiều chủng huyết thanh lưu hành trong vùng.
Type O, A, C, Asia 1, SAT 1, SAT 2, SAT3.
Mỗi liều chứa ít nhất 3DP50 cho mỗi hiệu giá (xem trên nhãn)
- Chất bổ trợ: nhũ dầu kép (DOE): nước trong dầu, tất cả nằm trong nước.

Chỉ định: Phòng bệnh Lở Mồm Long Móng cho lợn và thú nhai lại

Sử dụng và Liều dùng:
- Trộn dung dịch thuốc thật kỹ bằng cách xoay tròn chai thuốc trước khi sử dụng khoảng 20 lần.
- Tiêm bắp: Tốt hơn là tiêm ở cổ, ngay sau tai đối với lợn và ở cổ phía trước vai ở gia súc nhai lại.
- Liều dùng: Không kể tuổi tác và trọng lượng gia súc.Xem trên nhãn.

Vùng có nguy cơ nhiễm bệnh Lở Mồm Long Móng thấp:
- Tiêm phòng lần đầu cho gia súc sinh ra từ mẹ không tiêm phòng:
 • Lợn, cừu, dê: tiêm toàn đàn từ 14 ngày tuổi: một mũi tiêm. Nếu thời gian nuôi gia súc hơn 6 tháng: tiêm 2 mũi  cách nhau 4 - 5 tuần. Tái chủng mỗi 6 tháng. Dê, cừu lớn hơn 1 năm tuổi, mỗi năm tái chủng 1 lần.
 • Bê: tiêm toàn đàn lúc 14 ngày tuổi: 2 mũi cách nhau 4 - 5 tuần. Tái chủng mỗi 6 tháng 1 lần.
- Tiêm phòng lần đầu cho gia súc sinh ra từ mẹ đã tiêm phòng:
 • Lợn, cừu, dê: tiêm toàn đàn lúc 2,5 tháng tuổi: một mũi tiêm. Nếu thời gian nuôi gia súc hơn 6 tháng: tiêm 2 mũi  cách nhau 4 - 5 tuần. Tái chủng mỗi 6 tháng. Dê, cừu lớn hơn 1 năm tái chủng 1 lần.
 • Bê: Tiêm toàn đàn lúc 2,5 tháng tuổi: 2 mũi cách nhau 4 - 5 tuần. Tái chủng 6 tháng 1 lần.
Vùng có nguy cơ nhiễm bệnh Lở Mồm Long Móng cao:
- Tiêm phòng lần đầu cho gia súc sinh ra từ mẹ không tiêm phòng:
 • Tiêm toàn đàn từ 14 ngày tuổi: Tiêm 2 mũi cách nhau 4 - 5 tuần.
 • Tái chủng:
  • Mỗi 4 tháng một lần cho lợn và bò
  • Mỗi 6 tháng một lần cho dê, cừu.
- Tiêm phòng lần đầu cho gia súc sinh ra từ mẹ đã tiêm phòng:
 • Tiêm toàn đàn từ 2 tháng tuổi: Tiêm 2 mũi cách nhau 4 - 5 tuần.
 • Tái chủng:
  • Mỗi 4 tháng một lần cho lợn và bò.
  • Mỗi 6 tháng một lần cho dê, cừu
Chống chỉ định: Không có.

Chú ý:
- Chỉ tiêm phòng cho gia súc khỏe mạnh. Thao tác cẩn thận đối với gia súc mang thai.
- Bảo quản vắc-xin trong điều kiện vô trùng thông thường, khi đã mở nắp lọ, vắc-xin chỉ được sử dụng trong vòng 36 giờ với điều kiện phải được bảo quản ở nhiệt độ từ 2°C - 8°C và không được đâm kim vào nút cao su nhiều lần.

Phản ứng tại chỗ:
Sau khi tiêm phòng có thể phù nhẹ ở chỗ tiêm hoặc có thể kèm sốt nhẹ trong một thời gian ngắn. Rất hiếm khi xảy ra trường hợp quá mẫn vì tính chất tinh khiết của vắc-xin.

Bảo quản:  nhiệt độ từ 20C đến 80C trong bóng râm, không được làm đông lạnh

Trình bày: Chai 20, 50, 100, 200, 300ml

SĐK:
AftoporTypeO                                      - MRA-19

Aftopor Monovalent (TypeA)                  - MRA-204
Aftopor Bivalent (Type O + A)                - MRA-205
Aftopor Trivalent (Type O,A, Asian1)      - MRA-206

CHỈ SỬ DỤNG CHO THÚ Y 

Sản phẩm cùng loại