Vetvaco

Tin tức

CÔNG VĂN XIN GIA HẠN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

22/12/2021

Công văn gửi Phòng kinh doanh số 2 (Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) về việc Xin gia hạn thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.
Download tài liệu tại đây