Vetvaco

Tin tức

KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG BỆNH DO NCOV Ở NƠI LÀM VIỆC (DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG)

22/12/2021

Khuyến cáo phòng chống bệnh do nCoV ở nơi làm việc (dành cho người lao động và sử dụng lao động) 
Nguồn: TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC SỨC KHỎE TRUNG ƯƠNG - BỘ Y TẾ