Vetvaco

Tin tức

DÂY CHUYỀN PHỐI TRỘN, SAN CHIA VẮC-XIN LMLM VÀ SAN CHIA VẮC-XIN DẠI ĐẠT CHỨNG NHẬN GMP-WHO

22/12/2021

Ngày 18/3/2019, Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chính thức cấp giấy chứng nhận cho Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO về việc đạt yêu cầu “Thực hành tốt sản xuất thuốc”, “ Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc” và “ Thực hành tốt bảo quản thuốc” theo Khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới đối với Dây chuyền phối trộn, san chia vắc-xin Lở mồm long móng và san chia vắc-xin Dại.