Vetvaco

Tin tức

Tổng hợp ngắn gọn từ hội thảo SEACFMD (16-18/03/2022)

07/04/2022

Một số thông tin nổi bật:

  • O/ME-SA/Ind-2001e là dòng virus FMD dang chiếm ưu thế hiện nay
  • Serotype A và Asia1 được ghi nhận trở lại trong 2021 ở các nước lân cận là áp lực cho Việt nam trong thời gian tới
  • Các vaccine Aftopor vẫn được khuyến cáo bởi WRL trong Phòng và kiểm soát các dòng virus này

Tổng hợp ngắn gọn xem tại đây